Mgr. Irena Křivánková
Advokátní kancelář

"Ignoratia legis neminem excusat"

Odkazy


Česká advokátní komora


Vyhláška č. 197/1996 Sb. - advokátní tarif