Mgr. Irena Křivánková
Advokátní kancelář

"Ignoratia legis neminem excusat"

Služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Ireny Křivánkové nabízí právní služby zejména v následujících oblastech na které se specializuje od roku 1993.


Rodinné právo

Občanské právo

Trestní právo

Smlouvy

Pracovní a obchodní právo

Převody nemovitostí

Dědické a správní řízení

Přestupkové právo

Rodinné právo

Občanské právo

Trestní právo

Smlouvy

Pracovní a obchodní právo

Převody nemovitostí

Dědické a správní řízení

Přestupkové právo