Ceny | Advokátní kanelář magistry Křivánkové
Mgr. Irena Křivánková
Advokátní kancelář

"Ignoratia legis neminem excusat"

Ceny právních služeb

Ceny právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří Mgr. Irena Křivánková jsou smluvní a záleží na idividuální dohodě mezi klientem a advokátem. Podkladem pro stanovení ceny je vyhláška č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti ČR v aktuálním znění (advokátní tarif).

Smluvní ceny se účtují zejména podle počtu ve věci provedených úkonů advokátní kanceláří nebo hodinovou sazbou.

V souladu s novelou zákona na ochranu spotřebitele uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb, kterou se novelizuje zákon č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, dle které je advokát povinen informovat spotřebitele o ceně právních služeb a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, tímto informuji klienty, že orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, Národní Třída 16, Praha 1, 110 00.

Odkaz: www.cak.cz

Pojišťení rizik

Advokátka Mgr. Irena Křívánková je pro výkon advokacie pojištěna pro případ škody způsobené jejím jednáním klientovi.