Mgr. Irena Křivánková
Advokátní kancelář

"Ignoratia legis neminem excusat"

O nás

Mgr. Irena Křivánková (*1971) absolvovala Právnickou Fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod registračním číslem 04642. Od počátku své praxe se advokátka Mgr. Irena Křivánková zabývá právním poradenstvím, právním zastoupením a dalšími advokátními službami pro fyzické osoby, obce, podnikatele a obchodní společnosti nejen z Frýdku-Místku, ale i z blízkého a vzdálenějšího okolí.

Největší náplní dlouhodobé advokátní praxe Mgr. Ireny Křivánkové je zastupování klientů v oblasti rodinného a občanského práva, zejména v řízení o úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti k nezl. dětem na dobu do i po rozvodu manželství (péče a výživné na děti), řízení o rozvod manželství včetně vypořádání společného jmění manželů po rozvodu a trestním řízení.

Proto specializací advokátky Mgr. Ireny Křivánkové je zejména rodinně právní problematika.


Osvědčení